GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103758
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvednaberget
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en moreneavsetning/breelvavsetning klistret på fjellsiden. Materialet er stein- og blokkrikt og delvis sortert. Skrålag av grus mot bunnen av avsetningen.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse