GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103760
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordavatnet
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Moreneforekomst vest for Nordavatn som er stein- og blokkrik. Materialet er tatt ut i forbindelse med utbygging av gårdsvei. Forekomsten er ikke interessant som ressurs.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse