GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103764
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stølvatnet
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et massetak i morene sør for Stølvatn. Materialet er finstoffrikt med en del stein og blokk mot overflata. Forekomsten har ingen kommersiell interesse.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse