GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103766
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjævelandsåsen
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et massetak i en større moreneavsetning. Kantet blokk og stein i materialet. 1-1.5 meter sortert siltig finsand øverst. Uinteressant for veg- og betongformål.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse