GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103768
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vigjeså
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et massetak i en større moreneavsetning. Grusig morenemateriale med en del blokk og stein. Forekomsten er ikke interessant for veg- og betongformål.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse