GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103770
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oslandsvatnet
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Haugformet breelvavsetning med godt sorterte skrålag av sand og grus. Sand- og grusforekomsten er utdrevet og det er anlagt pukkverk i området.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse