GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103772
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moi
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvmateriale i området rundt gården Moi. Stedvis store mektigheter, men også bart fjell som stikker opp. Materialet er grovt med mye stein som er forholdsvis dårlig sortert, men godt egnet for knusing er. Viktig forekomst i forsyningen av byggeråstoff. Det er tidligere tatt ut masser fra flere massetak og ressursen bør utnyttes maksimalt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse