GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103774
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandtjørn
(Sist oppdatert 06.sep.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massetak i større moreneavsetning med forholdsvis stor mektighet. Sandige masser med en del stein som synes å være for finkornige for tekniske formål med krav til kvalitet.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse