GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103776
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lille Svela
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med haugformet i overflata. Lagene av sand og grus har mange diskordanser og er delvis foldet. Masser fra forekomsten har god kvalitet til betong og mektigheten er trolig stor. Viktig forekomst. Store deler av forekomsten har tidligere vært utdrevet og er nå planert til dyrkningsjord. Det er nå ett massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse