GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103778
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Store Svela
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av smale breelvterrasser langs sydsiden av dalen og lavere elvesletter. En stor del av forekomsten er utdrevet. Materialet består av sortert sand og grus. Det er tre nedlagte massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse