GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103780
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tengesdal
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav elveslette ved Tengesdal Nordre. Terrasseflata ligger om lag 4-5 meter over elvenivå. Materialet består av sortert grus og sand. Forekomsten synes ikke interessant for store kommersielle uttak.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse