GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103782
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Baubrekka
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en morenerygg mellom Rebnafjellet og Bjerkreimselva. Materialet består av begrensede mengder grusig morene. Det er tidligere tatt ut masser fra flere mindre massetak i avsetningen, men disse er nå nedlagt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse