GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103784
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helland
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i en moreneavsetning i lia ned mot Bjerkreimselva. Massetaket i steinig og grusig materiale er nedlagt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse