GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103786
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vinningland
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elvesletter/terrasser på begge sider av Bjerkreimselva, mellom Apeland og Langeland. De høyeste terrassene ligger ved Vinningland-Langeland og er opptil 4-5 meter høyere enn elvenivået. Disse terrassene er med i volumanslaget. Materialet består trolig av godt sortert sand og grus. Forekomsten synes ikke aktuell annet enn til lokale formål.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse