GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103788
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fjermeland
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av små elveterrasser ved Fjermeland og Røysland. De høyeste terrassene er med i volumanslaget. Trolig er det sorterte lag av sand og grus i materialet. E-18 krysser avsetningen. Forekomsten synes ikke interessant for kommersiell utnyttelse.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse