GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103790
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjerkreim
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning ved Bjerkreim. Horisontalt lag av steinig grus, som er forholdsvis dårlig sortert. Det har vært uttak fra to massetaki forekomsten. Store deler av forekomsten er bebygd og oppdyrket, men inneholderviktig ressurser i forsyningen av byggeråstoff.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse