GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103792
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oremo
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse med horisontalt lag av godt sortert sand og grus. Terrasseflata ligger 5-10 meter over elvenivå. Det er et massetak i terrassen. Hele terrassen er oppdyrket, men kan inneholde masser egnet til tekniske formål. Dette må undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse