GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103794
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmen
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en elve-breelvterrasse øst for Bjerkreimselva ved Holmen, og en høyereliggende, mektig moreneavsetning nord i forekomsten. Materialet i elve-/breelvterrassen består trolig av sortert sand og grus. Moreneavsetninger er grusig og inneholder betydelig mengder. Det er også noen mindre elveterrasser, ved Gjerdreim på vestsida av elva, som ikke er volumberegnet. Forekomsten kan inneholde masser egnet til tekniske formål, men dette må undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse