GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103800
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hegelstad
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mektig moreneavsetning gjennomskåret av Hofreistæåni. Materialet i forekomsten er grusig. Mest masser på østsiden av elva ved Hegelstad. Kan være en betydelig grusressurs. Ingen registrerte massetak i avsetningen. I en liten breelvterrasse ved gården Brådli er det åpnet massetak i sortert sand og grus. Denne delen er vurdert som viktig.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse