GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103802
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikesdal
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrassert breelvavsetning ved Vikeså. Det er ingen massetak i forekomsten, men materialet er trolig sortert sand og grus. Mye blokk i overflata nordøst i forekomsten. Store areal av forekomsten er bebygd og det er derfor lite aktuelt med uttak.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse