GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103804
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Spjøtavoll
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av rygger av elve-/breelvmateriale med mye blokk og stein i overflata, spesielt nordøst i forekomsten. Massetaket viser grove masser med sorterte lag av sand og grus.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse