GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103806
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brusanden
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomstenen er en punktlokalisering av et massetak i en ryggformet sanddyne av vindavsatt materiale. Massene består av ensgradert fin/middels sand. Massene er ikke egnet til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse