GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103808
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fuglestadåna
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i en moreneavsetning øst for Vettaland ved Fuglestadåna. Sandig morene i le av fjellknausen. Finkornige masser som kun er interessante i lokal/privat sammenheng.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse