GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103810
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hetland
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i en liten morene/breelvavsetning i le av fjellknausen øst for Hetland gård. Materialet er sandig, med store blokker. Mektighet på avsetningen er over 10 m. Massene er egnet for knusing til vegformål som bære-og forsterkningslag. Bruksområdene bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse