GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103812
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvassheim
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av strandvoller mellom Horr og Holmstø. Kvassheim fyr ligger midt i forekomsten. Ryggene har ingen snitt, men det er godt rundet stein i overflata noen steder. Nordvestre del av forekomsten ligger innenfor Jæren landskapsvernområde. Det er derfor ikke aktuellt å utnytte forekomsten til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse