GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103814
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nærland
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av strandvoller over lengde på to km. Materialet har tydelig bimodal kornfordeling, og består av godt rundet stein/grus og sand. Det er tidligere tatt ut masser ved Nærlandsheimen. Det grove materialet i strandvollene er egnet for knusing.Forekomsten grenser imidlertid opp til landskapsvernområde med vernede sanddyner.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse