GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103816
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Obrestad
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning med moreneoverdekke mellom Hå gamle prestegård og Obrestadhamna. Massetak midt i forekomsten viser forholdsvis dårlig sortert sand og noe grus, hvor lagene er skjøvet og foldet. Sand-dominert. Helt nord i forekomsten er det strandgrus/stein. Forekomsten synes å være for finkornig som byggeråstoff, men kan brukes til enklere lokale og private formål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse