GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103820
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Håland
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av haug-/ryggformede breelvavsetninger. Nord i forekomsten er det dårlig sortert steinig grus. I vest består massene av godt sortert sand og grus. Deler av eskersystemet er utdrevet og planert til jordbruksland. Mest aktuelle uttaksområder er de høyeste partiene i det vestre delområdet og området ved massetaket til Åna kretsfengsel. Sand er den dominerende kornstørrelsen i disse områdene.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse