GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103822
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Refsland
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mektig breelvavsetning ved Refsland. Materialet består av godt sorterte, tilnærmet horisontale lag av sand og grus. Avgrensningen av forekomsten mot omkringliggende morene er usikker. Lokalt har dette vært en meget viktig forekomst i forsyningen av byggeråstoff og er brukt til de fleste formål. Nå synes forekomsten å være utdrevet og virksomheten er planlagt avsluttet.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse