GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103824
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Reime
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en haugformet avsetning som er tolket å være breelvavsetning overlagt av morene. Hele haugen er oppdyrket. Et gårdsmassetak viser deformerte lag av grov grus og sand under ca 1 meter morene.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse