GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103828
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Orstad
(Sist oppdatert 25.jun.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er haugformet breelv-/moreneavsetning ved Orstad. Sentralt i forekomsten, ved Messingheia og Varden, er det morene over sortert sand og grus, men usikker massesammensetning, massetak 3 er i dette området. Snitt i massetak 2 viser om lag 12 m dårlig sortert sand og grus med enkelte finsandlag. Horisontal lagdeling. Usikker massesammensetning i hoveddelen av forekomsten, og derfor usikkert mektighetsanslag.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse