GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103830
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Reve
(Sist oppdatert 25.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en rekke strandvoller og vasket morenemateriale med høyt innhold av stein og blokk sør for Reve. Vollene er inntil 3 m høye og inneholder materiale av godt rundet stein og sand med bimodal kornfordeling. Forekomsten ligger inn til et landskapsvernområde. Forekomsten har vært viktig i forsyningen av knuste tilslagsmaterialer i distriktet, men uttakene er nå avsluttet og området tilbakeført til jordbruksformål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse