GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103832
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sele
(Sist oppdatert 25.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av strandvoller ved Sele. det er ingen snitt som gir innsyn i massene, men de har trolig bimodal kornfordeling med godt rundet stein og sand. Begrenset mektighet på vollene, trolig 1-3 m. Forekomsten grenser til landskapsvernområde mot sjøen og har i dag ingen betydning i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse