GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103834
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øksenvadkrossen
(Sist oppdatert 25.jun.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning ved Øksenvadkrossen med haugete overflate. Massene består av vekslende lag med sand og grus som er egnet til tekniske formål. Tre områder er skilt ut og volumberegnet, i den nordligste avgrensningen, ved Øksenvad øvre, er det sporadisk tatt ut masser de senere åra. Innenfor de to andre områdene er store arealer nå bebygd og hindrer utnyttelse. Det er tidligere også tatt ut masser andre steder i forekomsten, men disse er nå avsluttet.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse