GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103836
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Laland
(Sist oppdatert 25.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med haugete overflate vest for Frøylandsvatnet. Snitt i nedlagt massetak viser noe sortert sand og grus. Uryddig avsetning med usikker mektighet og massesammensetning. De høyeste haugene innenfor forekomsten er med i volumanslaget. Usikker avgrensning mot moreneavsetning i vest. Forekomsten har en del bebyggelse og synes ikke interessant for kommersielle uttak. Det kan fortsatt finnes masser for lokale/private formål i de høyeste nivåene, men dette må undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse