GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103838
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grudavatnet
(Sist oppdatert 25.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av haugformede breelvavsetninger ved Araberget og Grudatjørna. Materialet består av 0.5-1 m grus over ensgradert finsand med noen siltige lag. Det høyeste snittet i massetak 1 viser 7-8 m ensgradert finsand. Forekomsten er ikke interessant for kommersielle uttak på grunn av for finkornige og til dels ensgraderte masser.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse