GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103840
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vaule
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvmateriale med varierende sammensetning og begrensede mektigheter over morenmateriale. Massene er generelt finkornig, men inneholder en del grovere skarpkantet materiale. Forekomsten vurderes ikke som en kommersiell viktig ressurs, men kan nyttes i nærområdet til forskjellige mindre kvalitetskrevende formål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse