GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103842
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Pollestad
(Sist oppdatert 25.jun.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av et omfattende system av eskere/rygger sør for Horpestadvatnet. Arealet er 5x3 km. Ryggene inneholder sortert sand og grus med vekslende lagdeling og sortering. Det er tatt ut betydelige mengder materiale i flere av ryggene. I den sørlige delen av forekomsten er det breelvmateriale under morene og myr. Helt vest langs riksvei 507 er det strandvoller parallelt med kysten. Deler av ryggene er planert og derfor vanskelig å følge i terrenget. Store deler av forekomsten er oppdyrket og har gårdsbebyggelse. Ved eventuell endring av arealbruken, bør arealene vurderes med tanke på masseuttak.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse