GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103844
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tu
(Sist oppdatert 16.okt.1996)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av eskersystem mellom Horpestadvatnet og Fløylandsvatnet. 2 massetak i den mest markerte eskeren ved Tu. Ryggene inneholder sortert sand og grus med noe blokk og stein. Deler av eskersystemet er utdrevet og planert og er vanskelig å følge i terrenget, men det finnes fortsatt masser igjen. Øvrige deler av forekomsten er oppdyrket og bebygd. Det bør ikke gjøres arealendringer uten at også eventuelle grusressurser blir vurdert utnyttet.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse