GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103846
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Horpestad
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et eskersystem nord for Horpestadvatnet og Ergavatnet. Snitt i eskeren ved Hopestadkanalen viser 1 m grus over sand. Helt vest i forekomsten ved Orre er det strandvoller som trolig inneholder godt rundet stein/grus og sand. Det tas ut masser ved Nygård, ellers finnes enkelte små gårdsmassetak som ikke er registrert. Forekomsten kan stedvis inneholde masser egnet for utnyttelse, og dette må vurderes før områdene båndlegges til annen arealbruk.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse