GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103848
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øygardsjordet
(Sist oppdatert 30.sep.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten erosjonsrest av breelvmateriale. Massene er forholdsvis dårlig sortert med noe stein og blokk i snittet. Sortert finsand i toppen. Forekomsten har ikke kvaliteter til tekniske formål, men kan benyttes til landbruksformål og fyllmasse.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse