GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103850
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Salte
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrassert breelvavsetning i 3-4 km lengde ved Salte. Materialer er trolig sandig med et tynt gruslag på toppen. Det kan være grovere masser i partier. Det er to nedlagte massetak i forekomsten. Massene er nyttet til planering av jordbruksarealer, jordbruksveger ol.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse