GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103852
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mellomstrand
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning sør for Oslandsvatnet og Mælandsvatnet. Den største terrassen er sør for Oslandsvatnet. Det er tidligere tatt ut mye masser fra forekomsten. Disse områdene er planert og dyrket., mens et nytt område er åpnet for uttak. Materialet er sortert sand og grus som synes egnet til ulike tekniske formål, men best eget som betongtilslag. Det er usikkert hvor mektig avsetningen er og hvor mye masse som er igjen. Det er også åpnet et uttak lenger vest i forekomsten.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse