GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103854
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kartavoll
(Sist oppdatert 09.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en eskerrygg. En stor del av eskeren er utdrevet. Gjenværende masser finnes i ryggen vest i forekomsten, men det er trolig lite og hente fordi fjellet stikker fram i dagen flere steder. Materialet består av lag med sortert sand og grus, også noen store blokker. Forekomsten er vurdert som lite interessant for kommersielle uttak selv om det stedvis kan være begrensede mengder.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse