GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103858
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsland
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av to markerte rygger og hauger av breelvmateriale/morene ved Åsland. Snitt i den ene ryggen viser dårlig sortert grusig/sandig materiale. En del stein. Blokk i overflaten. Forekomsten synes ikke å være aktuell for kommersiell utnyttelse.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse