GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103860
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kalberg Søndre
(Sist oppdatert 25.apr.2012)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med morene og breelvavsetninger i hauger og rygger. Massene har varierende sammensetning, men domineres av sandig, grusig materiale med en del stein og blokk. Avgrensingen av forekomsten er usikker og volum er derfor ikke beregnet. Det tas ut en del masse fra forekomsten til forskjellige formål.

Bilder
1. Bilde av massetaksområdet sett mot vest
2. Bilde av massetaksområde med grunnvann i bunnen.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse