GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103862
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordre Kalberg
(Sist oppdatert 19.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Hauger med 10-20 meter morene og moreneleire over horisontale gruslag. Ved grusdrift må morenemassene fjernes. Leira kan brukes til teglproduksjon. Det er vanskelig og avgrense forekomsten, men grusen ligger trolig sammenhengende over et stort område.
Massene vurderes som godt egnet til tekniske formål, men er vanskelig drivbar p.g.a. mektig overdekning. Det er tidligere tatt ut noe grus fra to mindre massetak. Det er nå åpnet et nytt massetak i forekomsten hvor det tas ut sand og grus til forskjellige formål.


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse