GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103864
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tegle
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning øst for Frøylandsvatnet. Ned mot vannet er det mer enn 5-6 meter sortert grus, mens gruslaget er tynnere mot øst. Mye av de uttakbare massene er utdrevet. Morene under breelvavsetningen. Materialsammensetningen er svært ujevn innen forekomsten og mer nøyaktige undersøkelser er nødvendig for å bestemme utbredelse, volum og egnethet til tekniske formål. Spesielt ryggformen i vest mot vannet er interessant for videre undersøkelser.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse