GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103866
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Salen
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er punktlokalisering av et massetak i sandig morene. Moreneforekomsten blir utnyttet i forbindelse med bygging av gårdsvei og er ikke aktuell for kommersielle formål.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse