GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103868
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sæland
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetningen ved Sæland med stor utbredelse, men det er bare i partier det er noen mektighet på gruslagene. Den mest interessante delen er iskontaktskråningen og deltaflata vest for Sjelsetvatnet. Her er det også åpnet massetak. Mesteparten av forekomsten ser ut til å bestå av ensgradert sand. I bunnen av massetak 1 kommer underliggende sandig morene til syne. Dybden til fjell er begrenset flere steder. Vanskelig avgrensing og usikkert volumanslag utenom de to markerte områdene.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse